Volg ons via Twitter Bekijk de SAB Filmcollectie op YouTube Facebook
Adopteer een boek-actie moet deel Deventer boekenschat redden
Gepubliceerd op: 06 juni 2012
Om de meest bijzondere boeken en archiefstukken uit de boekenschatkamers van Deventer te redden van verder verval, start Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) deze week de campagne 'Adopteer een boek'. Met deze actie stelt SAB Deventer bedrijven in de gelegenheid een boek of archiefstuk te adopteren door bij te dragen aan de restauratiekosten ervan.

 

Daarmee verbindt het bedrijf zijn naam tot in lengte van jaren aan één van Deventers boekenschatten en helpt het mee de naam en faam van Deventer als boekenstad in ere te houden. SAB verbindt een aantal tegenprestaties aan de samenwerking. Het idee komt voort uit een opdracht die SAB van de gemeenteraad kreeg.


Behoud van Deventer boekenstad
Om te voorkomen dat het Deventer papieren erfgoed voor altijd verloren dreigde te gaan, stelde SAB in 2007 een meerjaren-conserveringsplan op. Uit dat plan bleek onder andere dat zeldzame items uit de collectie dermate aangetast en beschadigd waren, dat zij binnen enkele jaren moesten worden gerestaureerd. Daaraan wordt via een aantal projecten al hard gewerkt. Het betreft zeldzame middeleeuwse handschriften, waardevolle atlassen maar ook kwetsbaar archiefmateriaal, zoals bijvoorbeeld een brief van Eduard Douwes Dekker (Multatuli) aan de Deventenaar Johannes van Vloten. Een deel van de SAB-collectie is wereldberoemd. Mede daaraan dankt Deventer haar imago als 'Boekenstad'. De gemeente stelde destijds een miljoen euro beschikbaar, met daarbij de opdracht daarmee de resterende benodigde middelen van 700.000 euro zelf te genereren. Daartoe participeert SAB al in landelijke projecten als "Metamorfose". Maar uit deze opdracht komt ook de actie 'Adopteer een boek' voort, om de Deventer samenleving zelf te betrekken bij het behoud van haar identiteit als boekenstad.


Erfgoed is emotie
SAB-directeur Eddy Tulp: "Erfgoed is emotie, mensen hebben daar een positieve associatie bij, en dus ook bij bedrijven die zich inzetten voor het behoud van ons eigen Deventer erfgoed. Ik herinner me nog goed de lange rij wachtenden toen we tijdens de Deventer Boekenmarkt het oudste in Deventer gedrukte boek uit 1477 eenmalig bij Boekhandel Praamstra ten toon stelden. Dat wilden 5000 mensen met eigen ogen zien. Of de enorme belangstelling, een jaar later, voor onze expositie Verborgen Schoonheid in het stadhuis, met de twintig mooiste boeken van de stad Deventer. Daar liep de wachttijd op tot meer dan een uur. Mensen vergaapten zich vervolgens muisstil aan de pareltjes uit onze schatkamers. Die pareltjes dreigen nu wel verloren te gaan, als we geen extra steun bij het Deventer bedrijfsleven zoeken."

Voor wat hoort wat!
SAB benadert deze week een aantal Deventer bedrijven met een overzicht van bijzondere items, waaruit zij zelf een adoptieboek kunnen kiezen. Zo kan een uitgeverij als Kluwer zich bijvoorbeeld binden aan oude uitvouwbare Kluwer-druk over de anatomie van de hond, of een cartografisch bedrijf een heel zeldzaam zeventiende-eeuws zakatlasje adopteren. Er zijn voldoende mogelijkheden voor bedrijven om een boek of archiefstuk te kiezen dat aansluit bij hun identiteit. De te adopteren stukken bevinden zich in drie prijsklassen (tot € 500, € 500-€2000 en vanaf € 2000). Afhankelijk van de steun die het betreffende bedrijf kan bieden, biedt SAB het een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van een schatkamerrondleiding voor personeel of relaties of een lezing-op-maat.

In alle gevallen zal in het gerestaureerde boek een blijvende vermelding opgenomen worden van het bedrijf waardoor het geadopteerd is. Ook is de vermelding blijvend online te zien bij de digitale versie van het topstuk op www.sabinfo.nl.

Meedoen
Bedrijven die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar toch mee willen doen aan deze actie, of daar meer informatie over willen ontvangen, kunnen zich melden bij Eddy Tulp, directeur van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek via g.e.tulp@saxion.nl of 06-53 69 97 71.